• Panamera body kit Hofele

gồm:
- ba đờ sốc trước  fiber glass 1 cái
- ba đờ sốc sau fiber glass 1 cái
- ốp sườn fiber glass 2 cái
- Đuôi gió kính hậu carbon 1 cái
- Đuôi gió liền cốp carbon 1 cái
Hàng mộc chưa sơn như hình


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Panamera body kit Hofele

  • Product Code: PC16
  • Availability: 1