Phương thức thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN: Thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản
1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng Comno Tuning
2. Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng và có xác nhận cụ thể về Công ty tại thời điểm thanh toán cho nhân viên giao hàng.
3. Chuyển khoản.

Thông báo thương mại - Cung cấp các xu hướng sản phẩm mới nhất và tin tức ngành đến thẳng hộp thư đến của bạn.
0904 381 379